Kungsbacka Basketcup spelas enligt beskrivna regler och riktlinjer i detta dokument.
I övrigt gäller FIBA:s officiella tävlingsbestämmelser och regler.


Klassindelning
Cupen spelas i följande 10 klasser för flickor och pojkar:

 • 2009 eller senare (U13)
 • 2008 eller senare  (U14)
 • 2007 eller senare (U15)
 • 2006/2005 eller senare (U17)
 • 2004/2003 eller senare (U19)


Åldersklassen 03-09: Förening skall vara registrerad basketförening i nationellt eller regionalt basketförbund. Spelarna i laget skall vara medlemmar i föreningen.
Ansvarig ledare som följer med till turneringen måste ha fyllt 18 år.
Varje lag får anmäla 12 spelare till varje lag. Det kan vara olika spelare i olika matcher. Varje förening har rätt att använda spelare i flera lag, dock ej i samma åldersklass.
I samtliga åldersklasser är det inte tillåtet att använda överåriga spelare utan godkänd dispens (se ”Dispenser”).

Flickor får delta i spel med pojklag, pojkar får ej delta i spel med flicklag.
Samtliga spelare skall vara registrerade i lagets anmälan via cupens anmälningssystem för att få delta.

Tävlingsform
Gruppspel.
Lagen indelas i grupper om fyra eller fem lag där alla spelar mot varandra i enkelserie. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 2 poäng, förlust ger 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden på följande sätt:

 • 1. Resultatet i inbördes möten mellan lagen som ligger lika.
 • 2. Målskillnad i inbördes möten mellan lagen som ligger lika.
 • 3. Det lag som har gjort flest poäng i inbördes möten mellan lagen som ligger lika.

Slutspel
De två främsta placerade lagen i varje grupp går till A-slutspel, övriga lag går till B-slutspel. Slutspel sker efter cupsystem, dvs. direkt utslagning vid förlust.

Bollstorlek
Ta med egna uppvärmningsbollar!
Matcherna i Kungsbacka Basketcup spelas med officiella inomhusbollar från Molten i följande storlekar:

 • Pojkar 03-07 spelar med stl. 7
 • Flickor 03-09 spelar med stl. 6
 • Pojkar 08-09 spelar med stl. 6

Spelprogram
Kungsbacka Basketcup förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både vad gäller gruppindelning, tider och spelplaner.

Matchställ
Speldräkter
Samtliga spelardräkter ska vara numrerade.
Numreringen ska finnas på ryggen av spelartröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match.
Om två lag har samma dräktfärg, så är det laget som är bortalag enligt programmet som skall byta. Vid ömsesidig överenskommelse kan hemmalaget byta färg.

Vid match
Det rekommenderas att alla lagen är färdiga och ombytta 20 minuter innan matchstart för att säkerställa att protokoll är ifyllt i god tid och matchen kan börja spelas på utsatt tid.

Matchtid
Gäller för 03-09:
Samtliga matcher spelas 2×15 minuter Löpande tid, undantag sista 2 minuterna av 2:a halvlek, som spelas med effektiv tidtagning.
Klockan stoppas inte vid straffkast.
Om ställningen är oavgjord vid full tid, avgörs matchen med förlängning i form av ”Sudden-Death” där förlängningen börjar med uppkast och första målet vinner. Lagfoulen flyttas med i förlängningen. Pausen mellan full tid och förlängning är 2 minuter.
Varje lag har rätt till 1 time-out per halvlek. Time-out kan inte sparas in till nästkommande period utan anses förbrukad när perioden är färdigspelad. I övertidsperiod får lagen inga time-outs då det är Sudden-Death.
Domaren bedömer 24-sekunder. Domaren informerar när det är 10 sekunder kvar.
Byte kan ske vid varje avblåsning, domaren skall godkänna samtliga byten. Byte kan ej ske flygande.

Försvarssystem
Alla former av försvarsspel är tillåtet för 03-07. För 08-09, är alla former av zonförsvar förbjudna. Vid överträdelse mot denna regel tilldelas coachen en teknisk foul.   

Övrigt
DUNKFÖRBUD gäller för alla lag under hela turneringen!

9. Protester och bestraffningar
9.1 Eventuella protester lämnas skriftligt till respektive hallchef senast 15 min efter matchens slut, samtidigt som protestavgift på 500 SEK betalas (avgiften återbetalas om protesten godkänns). Protesten behandlas av tävlingsjuryn, vars dom inte kan överklagas. Betalning för protest kan ske via kontantbetalning eller swish.
9.2 Diskvalificeringar och varningar
• Diskad spelare avstängs automatiskt följande match. Avstängningen gäller även om nästa match ingår i slutspelet. OBSERVERA: att det är LAGETS ansvar att avstängda spelare EJ spelar. Laget blir automatiskt diskvalificerat om avstängd spelare tillåts spela.
• Tävlingsjuryn kan också besluta om avstängning i ytterligare match/er i händelse av en grov utvisning.
• Grova utvisningar kan rapporteras till berört distriktsförbund i Sverige och beträffande utländska lag till berört nationsförbund.
OBS! Spelare som deltar i match när han/hon egentligen är avstängd anses vara obehörig och därmed förlorar laget matchen med 0-20.

10. Walkover och avbruten match
10.1 Viktigt att alla lagen är i god tid till match, senast 20 min innan matchstart skall lagen vara på plats för ifyllning av protokoll.
10.2 Lag som är försenade kommer att efterlysas snarast därmed är det av stor vikt att rätt kontaktnummer är registrerat i anmälan till cupen.
10.3Lag som inte har dykt upp innan 15 min efter matchstart räknas som uteblivet. Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-20 om inte särskilda skäl föreligger.
10.4 Vid upprepade uteblivande kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock besluta att lag ska uteslutas redan vid den första företeelsen, om särskilda omständigheter föreligger, t.ex. att en avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.
10.5 För lag som helt uteblir från match utgår en WO-avgift på 1 000 SEK – denna avgift faktureras vid turneringens slut. Om särskilda skäl föreligger som gör att laget ej kan spela skall dessa skäl inkomma till tävlingskansliet som tar beslut i frågan.
10.6 Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar tävlingsjuryn om matchen ska spelas om från start eller fortsätta från den tidpunkt då matchen avbröts eller om resultatet i matchen ska fastställas eller om ett av lagen eller båda lagen förlorar matchen.