För allas trivsel och trevnad samt för ordningen på plats vill vi att du som är ledare, domare och spelare läser igenom nedanstående punkter och följer dem under din vistelse i Kungsbacka.

Bord och stolar i klassrummen ska återställas till ursprunglig uppställning efter besök. Ta ett kort med digitalkamera eller skissa upp bordsplaceringen.

Det är förbjudet att använda datorer, projektorer, TV/ video eller annan elektronisk utrustning som finns i klassrummen. Trasig utrustning debiteras.

Minst en ledare/förälder måste sova med varje lag.

Rökning är förbjuden inomhus, på bussar och i direkt anslutning till entréer.

I förläggningarna och samtliga idrottshallar är det strängeligen förbjudet att dricka öl, vin, sprit och andra alkoholhaltiga drycker

Radio, CD, bandspelare eller liknande får endast användas med hänsyn till andra deltagare och funktionärer. Vid överträdelse äger arrangörsföreningen rätt att beslagta aktuellt objekt tills dess att utcheckning sker.

Tänk på att ta av er ytterskor innan ni går in i hallarna

Bollspel är förbjudet på alla ställen inomhus bortsett från själva spelplanen. Vid dribbling och lek med bollar inomhus omhändertas bollarna och återfås vid utcheckningen.

Tänk på att vi är gäster, låt därför, böcker, videoapparater, TV-apparater, planscher och anslagstavlor mm vara orört.

Använd aldrig nödutgångarna för in- och/eller utpassering utan att nöden så kräver, tänk också på att inte blockera nödutgångarna. Tänk även på att kontrollera var ni har nödutgångarna på era boenden.

Parkering utanför hallar och skolor skall ske på markerade platser. Bussar parkeras på separata bussplatser

Visa hänsyn till lag med tidiga matcher! Det skall vara tyst på förläggningarna från kl.22.00. Om ni själva spelar matcher senare än denna tid, så ber vi er att visa hänsyn till de som redan sover.

Obs! Senast kl.10.00 söndag ska skolsalar/logier var tömda och städade och godkända av logievärdarna innan avfärd.

Om någon av ovanstående punkter överträds äger arrangörsföreningen rätt att utesluta både laget och föreningen från turneringen med omedelbar verkan.

Vid eventuell skadegörelse/stöld blir ansvarig klubb ersättningsskyldig

Logivärdar finns på varje logi och hjälper er till rätta. Vi har även ett enklare kioskutbud på plats.

OBS! Tänk på att det råder förbud mot nötter i alla dess former i skolsalar, matsal, hallar etc pga att vi har allergiska spelare. Tack på förhand!