Med anledning av rådande situation så kommer denna cup att bli annorlunda i förhållande till hur det brukar vara.

Vi kommer att fylla på med mer information här, men i korthet så kommer följande att gälla.

Vi kommer inte att kunna ta emot lag EB lag.

Vi maximerar antalet aktiva till 12 spelare/2 ledare per lag.

Vi kommer att tillåta att max 50 personer befinner sig i hallen samtidigt. Detta innebär att vi inte kommer att kunna tillåta publik.

Vi kommer att utöka antalet serveringställen för mat, i syfte att ta bort köbildning.

Ni kommer inte att kunna hänga med de andra lagen så som ni brukar, ni får se detta som ett tillfälle att hänga med det egna laget.

Alla duschutrymmen och omklädningsrum kommer att saneras efter varje match, innan nytt lag släpps in i dessa utrymmen.

Vi kommer även att öka tiden mellan varje match isyfte att undvika att flera lag är i hallen samtidigt. Lagen kommer att slussas in i hallen av våra lagvärdar.

Med anledning av att vi inte kan ha publik, så kommer alla matcher att filmas. Vi uppmanar därför att ni tar med någon dator eller liknande, så ni kan titta på era kompisar den vägen.

Mer information kommer.

Kungsbacka Basketcup